بله پست خوبیه اصلا بازیگرا ازدواج می کنن که طلاق بگیرن :18: