گاهی یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد
وگاه یک حرف یک عمر آدم را سرد میکند. . .زخم ها خوب می شوند اما ...
خوب شدن با مثل روز اول شدن ، خیلی فرق داره ...
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند .حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !امروز زندگی را آغاز کن! لازمه ی زندگی تلاش و مخاطره هست نه تنها یک نفس کشیدن ساده امروز مخاطره کن!

امروز کاری کن!

نگذار که به آرامی بمیری!
||| جملات زیبا از بزرگان |||زندگی شاد غیرممکن است...
بهترین زندگی که بشر می تواند به دست آورد

زندگی شجاعانه است...(درمان شوپنهاور دکتراروین یالوم )
هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرأت نیاز است.
یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.
نه به آینده بنگر و نه به گذشته،
بدون هیچ ترس یا تأسفی به خودت نگاه کن.

هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،

خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.
وقتی که شما به بدبینی عادت کنید،بدبینی به اندازه خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است. آرنالد بنت
زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست. فردریش نیچهبرای تلفظ کوتاهترین کلمه "بله" یا "نه" خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد. پتیاگور
عکس نوشته های جالب و آموزنده – جملکس فلسفی و پندهای جالب از حکیمان، جملات زیبای بزرگان – تصاویر عاشقانه و جملات حکیمانه، بهترین و جذاب ترین عکس نوشته های جملات آموزنده فلسفی، هایلایت های زیبا از جملات ژرف و عمیق بزرگان اندیشه، استاتوس های آموزنده و زیبا، آموزه های جالب و عبرت انگیز از بزرگان، سخنان ناب و آموزنده از بزرگان، جملات خیلی آموزنده و تأمل برانگیز، بهترین و جدید ترین جمله های زیبای حکیمانه و انرژی زا.سخنان حکیمانه بزرگان
جملات آموزنده و انرژی بخش برای زندگی


سخنان جالب از بزرگانعکس نوشته های جملات زیبا از بزرگان و اندیشمندان
عکس نوشته های جالب از سخنان حکیمانه بزرگان – جملکس فلسفی و تأمل برانگیز،جملات کوتاه بزرگان در مورد موفقیت ، عکس نوشته های جالب از جملات زیبای بزرگان – تصاویر عاشقانه و جملات حکیمانه، بهترین و جذاب ترین عکس نوشته های جملات آموزنده فلسفی، هایلایت های زیبا از جملات ژرف و عمیق و پند بزرگان اندیشه، استاتوس های آموزنده و زیبا، آموزه های جالب و عبرت انگیز از بزرگان، جملات خیلی آموزنده و تأمل برانگیز، بهترین و جدید ترین جمله های زیبای حکیمانه و انرژی زا. معجره کلمات بزرگان